distributionsaftale

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

SelskabsAdvokaterne

Køb et udkast til en distributionsaftale

Distributionsaftale

 

En distributør og/eller en forhandler er en selvstændig erhvervsdrivende, der for egen regning og risiko indkøber varer med henblik på videresalg.

 

En distributionsaftale vedrører ikke spørgsmålet om køb og salg af varer, men distribuering og forhandling af disse. Distributions- eller forhandleraftalen vedrører de videregående forpligtelser, der rækker ud over købsaftalen, som parterne påtager sig over for hinanden. Dette kunne f.eks. være eksklusiv ret for distributøren og/eller forhandleren indenfor hans område. Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende distributions/forhandlerforhold ud over den almindelige aftaleretlige regulering. Det er således i vidt omfang op til parterne selv at fastlægge indholdet af deres samarbejde og den indgåede aftale.

 

Er der ikke mellem parterne enten udtrykkeligt eller stiltiende indgået en aftale som tager hensyn til flere forhold, er begge parter, som udgangspunkt, uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførelse af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. For at der er en vis sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det derfor anbefalelsesværdigt at indgå en distributions- eller forhandleraftale.

 

I forbindelse med indgåelse af en distributions- eller forhandleraftale bør man tage stilling til følgende punkter:

 

 • Hvilke parter har indgået aftalen? Er det en person eller et selskab?
 • Hvordan skal man forholde sig ved et eventuelt ejerskifte i et selskab?
 • Hvilket område eller hvilke kundegrupper er omfattet aftalen?
 • Hvilke produkter er omfattet af aftalen?
 • Skal der være eksklusivitet imellem parterne?
 • Hvilke pligter og rettigheder påhviler parterne?
 • Hvornår kan aftalen anses for misligholdt?
 • Skal der fastsættes mindstesalg?
 • Er der pligt til at foretage bestemte markedsføringsskridt?
 • Hvordan skal varemærker og andre immaterielle rettigheder behandles?
 • Skal parterne være bundet af konkurrenceklausuler?
 • Skal aftalen tidsbegrænses?
 • Hvornår skal aftalen genforhandles?
 • Hvordan kan aftalen opsiges? Optjenes der krav på godtgørelse under aftalens forløb?
 • Hvilket lands lov skal regulere aftalen, og hvor skal der være værneting? Skal eventuelle tvister afgøres ved voldgift?

 

Man bør dog altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der kan gøre en standardaftale uhensigtsmæssig. Det kan i denne forbindelse være god ide at søge professionel rådgivning til udarbejdelse og/eller gennemgang af en aftale førend den underskrives af parterne.

 

 

laut mclaren - ingenieure, die 720s & # 8217;Adidas Equipment 10 dynamik mess - system nicht nur verfolgen,Nike Air Jordan etwa jedes bewegliche teil, aber es kann auch anzupassen,Adidas Extaball Shoes wie erforderlich, die mit einer persönlichen fahrgefhl.in bezug auf neue sensoren,Adidas Yeezy Boost 350 V2 das fahrzeug auch druckwandler der hydraulische federung linien und beschleunigungsmesser in den radnaben,Nike Air Zoom Structure 20 die das auto & # 8217; s computer mit mehr als gengend informationen ber das, was jeder teil ist in der realen welt.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2die variable drift - dann kann der treiber wählen sie, wie weit die 720s können manövrieren seitwärts, vor dem computer bernimmt und die grenzen oversteer.wenn dies macht das auto & # 8220; zu einfach,Nike Chuck Posite # & 8221;Adidas Neo VL Cour oder langweilig, sie fahren, können sie einfach die systeme ab.aus sicht der 720s rivalen design, das ältere modell mit einer deutlich verschlankt körper mit begrenzten scharfe linien.bemerkenswert, die windschutzscheibe und windows hier als teardrop, ähnlich mclarne & # 8217;Adidas Gazelle s p1.das doppelwandig tren dann je nach oben.NIKE AIR MAX 2017unter der haube finden sie eine 4-liter twin - turbo v8 das pumpen eine beeindruckende 710 ps, die von 0 auf 100 in 2,8 sekunden.